SumPro b.1860

  1. Ustawienia: nowe pole dotyczące daty wystawiania upomnień dla wezwań parkingowych
  2.  Wezwania parkingowe : przy wystawianiu upomnienia sprawdzana jest data z ustawień