SumPro b.1845

Wezwania parkingowe:

  1. Uprawnienie pozwalające zmieniać numer istniejącego upomnienia
  2. Wprowadzono maskę na numerację upomnienia