SumPro b.1848

Wezwania parkingowe:

  1. Poprawka w uzupełnianiu pola memo33 dotyczącego kosztów upomneniania
  2. Zmiana daty do której można dochodzić należności