SumPro b.1842

Wezwania parkingowe – upomnienia wielopozycyjne:

  1. Poprawiono funkcję usuwania upomnienia
  2. Koszty upomnienia będą od teraz dopisywane do najnowszego wezwania, a nie najstarszego