SumPro b.1854

Wezwania parkingowe <- poprawiono raporty:

  1.  Wpłaty -> Zaległości -> Analitycznie wszystkie (saldo na dziś)
  2.  Wpłaty -> Zaległości -> Zaległości z upomnieniami analitycznie (saldo za okres, data opom.)