SumPro b.1853

Mandaty <- „Zestawienie dla księgowości” źle zliczało kwoty umorzonych mandatów na które był wystawione upomnienia