SumPro_Kliner b.27

Program zaktualizowany do obsługi baz danych SumPro z serii do 19.5