SumPro b.1850

Wezwania parkingowe:

  1. Zmiany kosmetyczne na TW dla druków wielo-pozycyjnych
  2. Poprawka w uzupełnianiu daty doręczenia dla upomnienia na liście upomnień