SumPro_Kliner b.25

Program zaktualizowany do obsługi baz danych SumPro z serii do 17