SumPro 21.0.0

  1. Tytuł wykonawczy : zmiany kosmetyczne, dodano przypisy górne
  2. Interwencje:
    • Nowe pole „Termin realizacji” <- wraz z filtrowaniem i uprawnieniem do pola
    • Nowe pole „Zweryfikowano” <- wraz z filtrowaniem i uprawnieniem do pola
    • Nowy raport „Raport z wybranej interwencji ze zdjęciami”
  3. Licencjonowanie: na niektórych stanowiskach program nie zwalniał licencji
  4. Dodatkowe zmiany zwiększające stabilność pracy w programie

SumPro 20.1.0.8

1. Instalator: zmiany korygujące wpisy w rejestrze
2. Mandaty: zmiana w funkcji wystawiania upomnień
3. Mandaty: Możliwość obsługi serii mandatów z różną wielkością liter dla serii <- do włączenia w ustawieniach 4. TW mandaty: zmiana nagłówka dotycząca nowej uchwały