SumPro b.1881

 1. Mandaty:
  • zmiana sposobu naliczania kosztów/odpisów w saldzie mandatu #304
  • dopasowanie raportu zaległości do zmian w obliczaniu w saldzie #305
 2. Wezwania parkingowe:
  • poprawa druku TW <- zaznaczanie typu osoby #306
 3. Wykroczenia:
  • dodano nową kolumnę zawierającą wartość tekstową dla pola „Przekazano” #301
  • zmiana obsługi pola „Sposób załatwienia” #310
  • poprawa filtra „Sposób załatwienia” #308
  • poprawa raportu po artykułach syntetycznie #312

SumPro b.1878

 1. Wezwanie parkingowe : TW wielo-pozycyjne, zmiana sekcji I oraz „Rodzaj odsetek” w druku dla zobowiązanego
 2. Cepik 2.0: zabezpieczenie w imporcie danych opisujących pojazd np.: model, marka

SumPro b.1874

 1. Ustawienia programu
  1. Poprawka w zapisie ustawienia nagłówku TW dla mandatu
  2. Nowe pole umożliwiające ustawienie nagłówku TW dla wezwania parkingowego
 2. Wydruk TW:
  1. Data dochodzenia należności dla WP zmieniona z 3 lat na 5 lat
  2. Uwzględnianie wpisanych nagłówków TW z ustawień zarówno dla mandatów jak i wezwań parkingowych